Veterinaire Gedragskunde! Wat is dat?

Dat is een vraag die we vaak horen! Een veterinaire gedragsdeskundige is een dierenarts, specialist gedrag. Een dierenarts die niet alleen kijkt naar de fysieke gesteldheid van een dier, maar ook naar zijn mentale welzijn. Veterinaire gedragsdeskundigen bieden een unieke mix van vaardigheden die diereigenaren op diverse niveaus ondersteuning bieden. Ze zijn in staat de fysieke en emotionele gezondheid van de dieren te beoordelen. Dit leidt tot beter begrip van de factoren die gelden bij gedragsproblemen.  Op basis van goede wetenschappelijke theorieën en de emotionele behoeftes van het dier kunnen veterinaire gedragsdeskundigen behandelplannen voorschrijven. Eventueel kunnen ze, waar nodig, deze programma’s combineren met het gebruik van medicijnen om het behandelingsproces te helpen.

Veterinaire gedragsdeskundigen begrijpen de eventuele bijwerkingen van eerder toegepaste of huidige medische behandelingen en de gevolgen daarvan op het gedrag. Ze evalueren en behandelen onderliggende fysieke ziektes die een probleem kunnen vormen voor het welzijn van het dier. Kort gezegd: veterinaire gedragsdeskundigen spelen een cruciale rol in het voorkomen, opsporen, diagnosticeren en behandelen van gedragsstoornissen bij dieren.

Pathologisch gedrag
Dierenartsen die op dit gebied zijn gespecialiseerd, behandelen alleen dieren die pathologisch of ziek gedrag vertonen. Pathologisch gedrag betekent dat het gedrag, hoewel het normaal kan lijken, ziekelijk is en dat het dier waarschijnlijk lijdt. Het is een medisch probleem, een mentaal gezondheidsprobleem en het is vaak te wijten aan een onevenwichtigheid van de neurotransmitters in de hersenen.

Deze problemen zijn niet het gevolg van onvoldoende training en zijn ook niet de schuld van de eigenaar. Alleen een dierenarts kan dit proces in zijn geheel behandelen. Sommige aspecten van het trainingsplan kunnen echter worden uitbesteed aan een betrouwbare dierentrainer of dierengedragstherapeut.

Waarom heb ik een doorverwijzing nodig?
Patiënten moeten worden doorverwezen door een dierenarts, voornamelijk om een voordehand liggende ziekte uit te sluiten. Dit verkleint de kans dat een dier met een opvoedingsprobleem bij mij op consultkomt. Een goede trainer of gedragstherapeut kan ook pathologisch gedrag herkennen en kan, in sommige gevallen, dieren doorverwijzen.

Het is wel bekend dat huisdierhouders sneller van hun dier af willen wanneer zij gedragsproblemen vertonen – veel meer dan wanneer ze last hebben van andere medische klachten. Gedragsproblemen bij dieren leiden vaak tot een verstoring in de relatie met mensen. Dit kan leiden tot frustratie of angst bij de huisdierhouder en onnodig leed bij het dier, terwijl dit probleem vaak effectief te behandelen en te voorkomen is. Het is bekend dat gedragsproblemen één van de meest voorkomende redenen is om een huisdier in te laten slapen! Dierenartsen die op dit gebied, veterinaire gedragskunde, zijn gespecialiseerd, behandelen alleen dieren die pathologisch of ziek gedrag vertonen. Pathologisch gedrag betekent dat het gedrag, hoewel het normaal kan lijken, ziekelijk is en dat het dier waarschijnlijk lijdt. Het is een medisch probleem, een mentaal gezondheidsprobleem en het is vaak te wijten aan een onevenwichtigheid van de neurotransmitters in de hersenen. Deze problemen zijn niet het gevolg van onvoldoende training en zijn ook niet de schuld van de eigenaar. Alleen een dierenarts kan dit proces in zijn geheel behandelen.

Dr Valerie Jonckheer-Sheehy is dierenarts, specialist gedrag (Diplomate van de European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine) en is de enige in Nederland! Ook is ze lid van de Groep Veterinaire Specialisten der Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.

     english versionnederlandse versie

Want to know more about animal behaviour and animal welfare and see some interesting behaviour cases? Then check us out regularly on facebook. For current animalytical activities and hot topics, follow us on twitter. New updates weekly!!!

Make an Appointment?

Dogs/Cats:
Tel: 0317 419120
Dutch Veterinary Referral Centre de Wagenrenk

Horses and other species:
Contact Form