Hondentrainingsschema’s: hoe vaak en hoe lang zou je je hond moeten trainen?

Geschreven door:

Valerie Jonckheer-Sheehy MVB MRCVS MSc LAS CertWEL Dip. ECAWBM (BM)
Dierenarts, Specialist Gedrag en Consultant Dierenwelzijn.
V.S.C. de Wagenrenk, Wageningen, www.wagenrenk.com

Originally posted on http://www.animalytics.nl/content/2015/06/Dog-Training-Schedules-How-often-and-for-how-long-should-you-train-your-dog
Vertaald naar het Nederlands door Debby van Dongen www.doggo.nl.

3 juli 2015

"Hoe meer, hoe beter?
"Hoe vaker je je hond traint, hoe te sneller zal hij leren". Het lijkt erop dat deze mantra niet de juiste is. Bovendien, "hoe langer de trainingssessie, hoe beter" kan ook een misvatting zijn. Mensen die honden trainen voor obedience, assistentie, politiewerk of militaire dienst trainen een hond vaak voor minstens één of meerdere uren per dag. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit mogelijk nadelig kan zijn voor het leerproces van de hond en het de snelheid van het leren kan vertragen in plaats van het te versnellen. Honden leren eigenlijk zelfs beter door ze niet iedere dag voor langere tijd te trainen.


Honden die maar één keer per week trainen, hebben minder trainingssessies nodig dan honden die vijf keer per week trainen!
Men analyseerde de prestatie van Beagles die getraind werden (op basis van positieve bekrachtiging) om een bepaalde taak uit te voeren. Honden in Groep 1 werden 1 keer per week getraind. Zij werden vergeleken met honden in Groep 2 die op 5 verschillende dagen binnen 1 week getraind werden. De honden werden door dezelfde persoon getraind in dezelfde omgeving. De onderzoekers ontdekten dat de honden in Groep 1 minder trainingssessies nodig hadden dan de die vaker getraind werden honden in Groep 2. Hoewel het trainingsschema van de honden in Groep 2 bijna 50% meer tijd in beslag nam voor de trainer, leerden deze honden de taak te verrichten binnen 2 weken in tegenstelling tot de honden in Groep 1 die er 6-7 weken over deden.

“More is less!” Hoe vaker een hond getraind wordt en hoe langer de sessies, des te minder een hond leert!
Tijdens een volgend onderzoek kregen Beagles een iets moeilijkere taak aangeleerd dan bij het vorige experiment. Tijdens deze studie werd ook gekeken naar de invloed van de duur van iedere trainingssessie. De honden werden in 4 groepen verdeeld:

 Groep 1: Deze honden werden 1 of 2 keer per week gedurende 1 trainingssessie getraind

 Groep 2: Deze honden werden 1 of 2 keer per week gedurende 3 opeenvolgende trainingssessies getraind.

 Groep 3: Deze honden werden 5 dagen per week getraind met 1 sessie per trainingsdag

 Groep 4: Deze honden werden 5 dagen per week getraind met 3 opeenvolgende sessies per trainingsdag.

Iedere hond kreeg in totaal 18 trainingssessies. Deze werden door dezelfde persoon uitgevoerd, in dezelfde omgeving. De voornaamste variabele was dus de verspreiding van de trainingssessies en niet de hoeveelheid tijd de trainer aan iedere individuele hond besteedde. De onderzoekers waren niet in staat om alle honden even goed te trainen om de gevraagde taak te volbrengen.

 Groep 1: Deze honden waren het meest succesvol.

 Groep 2: Deze honden (de honden die 1 of 2 per week 3 opeenvolgende trainingssessies kregen), waren duidelijk minder succesvol dan de honden uit Groep 1.

 Groep 3: Deze honden deden het op hun beurt weer net iets minder goed dan de honden uit groep 2

 Groep 4: Deze honden leverden de slechtste prestatie van allemaal.

Nogmaals de tijd die de trainer spendeerde aan iedere hond was exact hetzelfde. Het lijkt er dus op dat het trainingsschema van Groep 1 het beste is, want aan het eind van hun trainingsprogramma presteerden zij meer dan 2 keer zo goed dan de honden lang en vrijwel dagelijks getraind werden.   

Hoe zit het met tijdsdruk?
De honden met de lange dagelijkse sessies zullen hun volledige trainingsprogramma in minder dan 4 weken volbrengen, terwijl die met de korte, tweewekelijkse trainingen er minstens 9 weken over zullen doen. Echter de laatste groep honden zal dubbel zo goed presteren dan de groep honden met de lange dagelijkse, intensieve sessies. De gemiddelde hondeneigenaar die zijn hond thuis  slechts 1 of 2 keer per week kort traint heeft uiteindelijk een goed getrainde hond, ook al heeft hij maar weinig tijd per week geïnvesteerd in het trainen!

Is dit ook van toepassing op andere honden?
Dit onderzoek werd uitgevoerd met Beagles, die een bepaalde taak moesten volbrengen. Dit komt misschien niet helemaal overeen met de situatie waarin we onze huishonden houden of met honden die meerdere taken moeten leren. Toch is deze informatie waardevol. Het geeft ons inzicht in hoe honden functioneren en het biedt tevens een basis voor verder onderzoek bij andere rassen en andere honden die voor diverse doeleinden gehouden worden.

Basic tips
Bij het trainen van honden is het essentieel om te kijken naar de individuele hond waarmee je werkt en hoe hij op het trainingsprogramma dat je hem aanbiedt reageert. Een of twee per dag trainen, hooguit een paar dagen per week gedurende 5-15 minuten is voor de meeste honden voldoende om goede resultaten te behalen. Als je met je hond lessen volgt die een uur duren, zorg er dan voor dat je hond tijdens de les een aantal keren pauzeert. Probeer te voorkomen dat je een uur lang aandacht van hem vraagt. Als je merkt dat het te veel wordt voor je hond, hij zijn aandacht verliest en fouten begint te maken, stop dan met trainen en neem een pauze van een paar minuten. Natuurlijk is het geweldig om succesvol te eindigen met een vlekkeloze prestatie, maar het heeft geen zin je vermoeide en afgeleide hond door nóg een oefening heen te sleuren.

 

Literatuurlijst:

Demant et al., The effect of frequency and duration of training sessions on acquisition and long-term memory in dogs. Applied Animal Behaviour Science, 133(3-4): 228-234 (2011).

Meyer and Ladewig, The relationship between number of training sessions per week and learning in dogs. Applied Animal Behaviour Science, 111(3-4): 311-320 (2008).


english versionnederlandse versie

Want to know more about animal behaviour and animal welfare and see some interesting behaviour cases? Then check us out regularly on facebook. For current animalytical activities and hot topics, follow us on twitter. New updates weekly!!!

Make an Appointment?

Dogs/Cats:
Tel: 0317 419120
Dutch Veterinary Referral Centre de Wagenrenk

Horses and other species:
Contact Form