Gedragsproblemen bij paarden

 

Het is wel bekend dat paardhouders sneller van hun paard af willen wanneer zij gedragsproblemen vertonen – veel meer dan wanneer ze last hebben van andere medische klachten. Gedragsproblemen bij paarden leiden vaak tot een verstoring in de relatie met mensen. Dit kan leiden tot frustratie of angst bij de paardhouder en onnodig leed bij het dier, terwijl dit probleem vaak effectief te behandelen en te voorkomen is. Het is bekend dat gedragsproblemen één van de meest voorkomende redenen is om een paard naar de slacht te sturen!


Gedragsconsulten voor Paarden

Voorbeelden van gedragsproblemen bij paarden die behandeld kunnen worden:

 • Agressie tegen mensen of andere paarden
 • Angst, schrikachtig gedrag of overige problemen: verlatingsangst, angst in bepaalde situaties bv vuurwerk, vliegtuigen, ballonnen, verkeer enz.
 • Stereotiep gedrag: o.a. kribbebijten, luchtzuigen, ijsbeeren, hoofdschudden
 • Automtilatie (paard bijt zichzelf)
 • Weerstand in omgaan in de stal/onder zadel/voor de kar bv staken, steigeren, bokken, wegrennen, schoppen/schrappen enz.
 • Voortplantingsproblemen: libido, impotentie, niet willen dekken,hengsten gedrag en extreem hengstigheid gedrag
 • Trailerladen problemen of problemen in de trailer onderweg

Gedragsconsulten vinden bij voorkeur plaats op de Universiteitskliniek voor paarden, Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Ook zijn privé consulten bij u op stal mogelijk.

 
Privé consulten
Na een eerste telefonisch/e-mail contact, stuur ik u een vragenlijst per e-mail door die u me dan ingevuld terug opstuurt. Mocht u filmpje's of foto's van uw paard hebben, stuur ze dan ook mee. Vervolgens maken we een afspraak en kom ik bij u, waar uw paard(en) staat/staan. We overlopen eerst de ingevulde vragenlijst, waarbij ik nog meer vragen zal hebben en daarna neem ik een gedetaileerde anamnese af. Dan gaan we het paard in zijn omgeving/situatie bekijken waar hij/zij het ongewenste gedrag vertoont. Indien nodig, voer ik daarna een lichamelik onderzoek uit. Het hele bezoek zal 2 uur in beslag nemen. Op basis van al de verzamelde informatie stel ik dan een diagnose met daarbij een therapie en prognose op.  

 

Tijdens het consult:
Een eerste consult duurt 1,5 uur. Tijdens het consult, zullen we:

 • een gedetailleerde anamnese afnemen over het gedrag en de medische geschiedenis van uw paard(en) om het probleem diep te kunnen doorgronden
 • zo nodig een lichamelijk onderzoek uitvoeren en eventueel andere noodzakelijke aanvullende diagnostiek bespreken
 • een of meerdere gedragsdiagnoses stellen
 • een behandelplan voor u opstellen waarin u richtlijnen ontvangt over de eventueel noodzakelijke medicatie die nodig is om de angst of impulsiviteit bij uw paard te verminderen, hulpmiddelen en technieken om het gedrag van uw paard te kunnen beïnvloeden en aanbevelingen om omgevingsfactoren aan te passen.

1. Regulier Gedragsconsult voor paarden
Vanwege de complexe aard van gedragsproblemen en de vereiste betrokkenheid en inzet van de eigenaar bij de therapie kosten gedragsconsulten veel tijd, in de regel 1,5 uur. Tijdens dit consult wordt een uitgebreid op maat gemaakt behandelplan voor uw paard opgesteld. Daarbij is er soms ook sprake van een noodzakelijke vervolg behandeling (2 tot 3 Controle consulten van 1 uur) om de ingezette therapie te evalueren en zo nodig aan te passen.

 

 

2. Controle Gedragsconsult voor paarden
Na een Regulier Gedragsconsult zullen meestal Controle consulten noodzakelijk zijn om de ingezette therapie te evalueren en zo nodig aan te passen. Het eerste Controle consult moet binnen 2 maanden na het Regulier Gedragsconsult plaatsgevinden. Meestal zijn 2-3 Controle consulten nodig. Een controle consult duurt 1 uur.

english versionnederlandse versie

Tip!!!

Want to know more about animal behaviour and animal welfare and see some interesting behaviour cases? Then check us out regularly on facebook and twitter. For current animalytical activities see the events page. Please check out our blog for hot topics and explanatory articles. New updates regularly!!!

Afspraak maken?

Honden/katten:
Bel: 0317 419120
Diergeneeskundig Specialistisch Centrum Nederland de Wagenrenk

 

Paarden of andere diersoorten:
Neem s.v.p. contact op door het contactformulier:
Animalytics