Overige diensten

Dierenwelzijnconsultaties
Animalytics kan dierenwelzijn-assesments uitvoeren en verbeterprojecten voorstellen aan diegenen die dieren huisvesten of zich bezig houden met wetgeving bivoorbeeld bij paarden, proefdieren (zoogdieren), dierentuindieren (zoogdieren). 

Educatie
Valerie Jonckheer geeft lezingen, seminars en colleges, zowel nationaal als internationaal, aan dierenartsen, studenten en andere partijen. Daarnaast biedt ze geïnteresseerde partijen tailor made-programma’s aan.

 

Asielhonden
Animalytics biedt aan asielen gedragsprogramma's aan. Vanwege gedragsproblemen nemen diereigenaren en asielen regelmatig de beslissing  dat zij het betreffende dier moeten laten inslapen. Verder worden herplaatste dieren vaak steeds opnieuw herplaats. De oorzaak hiervan ligt erin dat het primaire gedragsprobleem van het dier vaak onvoldoende helder gediagnosticeerd en behandeld wordt. Ook kunnen dieren gedragsproblemen ontwikkelen in het asiel vanwege overmatige blootstelling aan stress. Valerie werkt samen met asielen om de fysieke en gedragsomgeving van hun dieren te verbeteren door het geven van individueel en op maat gemaakt advies. Op deze manier worden negatieve gedragseffecten door de opvang van het dier in het asiel voorkomen of de kans op ontwikkeling daarvan geminimaliseerd. Valerie kan ook advies en begeleiding geven als jouw asiel gedragsproblemen bij individuele dieren wil aanpakken.

In beslag genomen honden
Valerie Jonckheer kan eigenaren van in beslag genomen honden helpen door als externe getuige advies te geven. Hierdoor kan worden verstaan het geven van een contraexpertise, bijvoorbeeld als deze nodig is voor een gerechtelijke procedure. Alvorens een eigen advies en/of rapport op te stellen zal Valerie eerst het verslag van het risico assessment analyseren en met u bespreken. Zij zal u alsdan met u bespreken of het zinvol is een contra-expertise te laten uitvoeren.  Indien nodig kan de hond door Valerie opnieuw getest worden door het uitvoeren van een nieuw assessment.

 

 

Interviews
Regelmatig wordt Valerie benaderd door radio, televisie en vakbladen voor interviews over dierengedrag en welzijn.

 

 

 

Overige activiteiten
Valerie doet ook veel vrijwilligerswerk. Zij is bijv. oprichtster en vorzitter van de KNMvD werkgroep de Nederlandse Werkgroep Veterinaire Gedragskunde en voorzitter van de ESVCE werkgroep "Dogs of Law". Verder zit zij op de Editorial commissie van Elsevier vaktijdschrift Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, ze zit op de Wetenschappelijke Adviesraad van VetVisuals (Veterinaire Gedragskunde) en Fear Free Pets LLC. Valerie is secretaris van de European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine en is ook lid van het bestuur van de Animal Welfare Science, Ethics and Law Veterinary Association. Valerie was lid van de Examination Committee van de European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine van 2015-2018.

Valerie is ook lid van de American Veterinary Society of Animal Behaviour, the International Society of Applied Ethology, de KNMvD groepen Groep Geneeskunde van Gezelschapsdieren (GGG), Groep Geneeskunde van het Paard (GGP) en de Groep Veterinarie Specialisten (GVS).

english versionnederlandse versie

Tip!!!

Want to know more about animal behaviour and animal welfare and see some interesting behaviour cases? Then check us out regularly on facebook and twitter. For current animalytical activities see the events page. Please check out our blog for hot topics and explanatory articles. New updates regularly!!!

Afspraak maken?

Honden/katten:
Bel: 0317 419120
Diergeneeskundig Specialistisch Centrum Nederland de Wagenrenk

 

Paarden of andere diersoorten:
Neem s.v.p. contact op door het contactformulier:
Animalytics